SoccerSquash

SoccerSquash

SoccerSquash is de nieuwe sensatie op het gebied van (voet)balsporten! Deze snelgroeiende sport is ideaal voor spelers die houden van een combinatie van balcontrole, balaanname, bal hooghouden en traptechniek. Daarbij is het ook een tactische en mentale sport en werk je ook nog eens spelenderwijs aan een goede conditie.

Het is een combinatie van voetbal en squash en wordt gespeeld met een speciale SoccerSquash-bal op een standaard squashbaan. Bij SoccerSquash is het de bedoeling dat je de bal via de muur zodanig schiet dat deze voor je tegenstander moeilijk te retourneren is. De bal mag maximaal één keer stuiteren en je mag de bal maximaal drie keer raken. Je mag de bal dus ook direct terugspelen en "uit de lucht" nemen waarmee je het spel aanzienlijk versnelt en je tegenstander onder druk zet. Je mag de bal met alles behalve je armen en handen raken, gebeurt dit wel dan is het punt voor de tegenstander.

Kom een keer SoccerSquashen met je hele team als alternatieve voetbaltraining, bijvoorbeeld als de velden zijn afgelast of als nieuw teamuitje!

Spelregels SoccerSquash

SoccerSquash

Over het algemeen komen de regels van SoccerSquash overeen met die van het "gewone" squash. In ieder geval is het mogelijk een wedstrijd SoccerSquash te spelen op een standaard squashbaan. Onderstaand lees je de Soccersquashregels zoals ze zijn opgesteld door SoccersSquash Bond Nederland.

Het spel en de service

Een wedstrijd wordt gespeeld volgens het "best of five" principe. In dit geval worden er dus maximaal 5 games gespeeld. Wie het eerst 3 games gewonnen heeft is winnaar. Ook zijn er varianten waarin er "best of three" wordt gespeeld. In dat geval is de winnaar diegene die het eerst 2 games heeft gewonnen. Een game gaat tot de 11 en moet met 2 punten verschil worden gewonnen.

Serveren

Bij het begin van elke servicebeurt, of bij de start van een nieuwe game, mag de serveerder het serveervak kiezen. De serveerder wordt bij de eerste game door middel van tossen bepaald. Voor de daaropvolgende games geldt dat de speler die de voorafgaande game heeft gewonnen als eerste mag serveren. De eerste servicebeurt mag de serveerder kiezen uit welk servicevak hij serveert. Na het winnen van de rally moet de serveerder vanuit het andere servicevak serveren. Dit gaat door totdat de serveerder een rally verliest. Dan mag de andere speler kiezen waar zijn/haar servicebeurt begint. Bij het serveren moet de serveerder met 2 voeten op zijn eigen helft staan zonder met de voeten de lijn te raken.

De bal moet zo gespeeld worden dat deze rechtstreeks de voormuur raakt tussen de servicelijn (middelste rode lijn) en de bovenste uitlijn. Daarna moet de bal, al dan niet via een zijmuur, in de helft van de tegenstander terechtkomen, achter de rode dwarslijn (lijn over de breedte). De service mag vanuit de hand worden gespeeld (dus direct uit de lucht), als dropkick of gewoon liggend vanaf de grond. Bij het serveren moet men met minimaal één been in het servicevak staan, zonder met de voet de lijn te raken.Er bestaat net zoals bij tennis een herkansing voor een foute service.

Maximaal één keer stuiteren, maximaal drie keer raken

Voordat de bal teruggeschopt wordt, mag deze eenmaal de grond raken. Je mag de bal maximaal drie keer raken. Men mag het hele lichaam gebruiken met uitzondering van de armen en handen. Gebeurt dit toch dan is het een fout en krijgt de tegenstander een punt. De bal moet na de trap, al dan niet via de zijmuren, de voorwand raken tussen de onderste (tin) en bovenste rode lijn, zonder eerst de grond te raken. In tegenstelling tot veel andere sporten mag de bal de lijn niet raken. Het raken van de lijn wordt als fout gerekend. Ook mag, in tegenstelling tot gewoon squash, de bal niet in één keer via de voormuur zonder eerst de grond te raken tegen de achtermuur (vaak de glazen wand) worden gespeeld. In dat geval is de bal "out" en krijgt de tegenstander een punt. Valt de bal gelijktijdig tegen de vloer en de achterwand aan dan is de bal uit. Dit kan gezien worden als de bal die half op de lijn komt, en derhalve ook uit is. Je herkent dit meestal aan een bal die terugkomt uit deze hoek en zo goed als geen effect heeft. Of aan een bal die sterk wordt afgeremd nadat hij in de hoek is gestuiterd. Bij twijfel speelt men een let. Ook mag men niet in één keer via de achtermuur de voormuur raken. De achtermuur mag verder volledig in het spel betrokken worden (bij het hooghouden dus).

"Shot"-regel

Een belangrijke spelregel bij SoccerSquash is de zogenaamde "Shot"-call. Het houdt in dat op het moment dat een speler de bal voor de eerste keer aanraakt de weg vrij moet zijn om de bal rechtstreeks (dus niet via een zijmuur) op de voormuur moet kunnen spelen. De tegenstander mag dus niet in de weg staan (in de obstructie-zone). Wanneer de tegenstander toch in deze zone staat mag de speler die aan de beurt is een "shot" callen. Hij doet dit door zijn hand recht omhoog te steken, "shot" te roepen en niet verder te spelen. Speelt hij toch de bal dan is de bal nog in spel en moet er gewoon doorgespeeld worden. De "shot"-call wordt dan niet gehonoreerd. Is de shot-call terecht dan krijgt de speler direct het punt. De tegenstander moet er dus te allen tijde voor zorgen dat de speler die aan de beurt is de bal vrij en direct op de voormuur kan spelen.

Als de speler de bal al een keer heeft aangenomen en door problemen alsnog in een positie komt dat de tegenstander hierdoor (zonder zijn toedoen) in de obstructie-zone terechtkomt dan moet de speler de bal gewoon spelen. Raakt hij hierbij de tegenstander dan is het een "Let". De tegenstander was immers bij de eerste aanraking van de bal al uit de obstructie-zone gelopen maar komt nu door het handelen van de speler weer in deze zone terecht. Hier is dus geen sprake van een "Shot". Een uitzondering is wanneer de tegenstander alsnog na eerste aanraking van de bal door de speler expres in de obstructie-zone gaat staan. In dit geval kan de speler alsnog een "shot" callen.

Puntentelling

In elke rally wordt een punt gescoord, ongeacht of die gemaakt wordt door de serveerder of de door ontvanger. Wie het eerst 11 punten scoort met twee punten verschil, wint de game en wie het eerst drie (of 2 bij best of three) games wint, wint de wedstrijd. Tussen de games in mag maximaal 90 seconden rust worden gehouden.

SoccerSquash-etiquette

SoccerSquash

Bij elke sport hoort emotie, zo ook bij SoccerSquash. Toch dient men met het uiten van deze emotie op een squashbaan anders om te gaan dan buiten op een voetbalveld. Houd er daarom rekening mee dat je soccersquash speelt direct naast andere banen waar men ook aan het (soccer)squashen is. Bovendien galmt het in een sporthal of -centrum nou eenmaal een stuk harder na dan in de buitenlucht. Onnodig bovenmatig lawaai is daarom erg storend voor een naastgelegen baan en de daarop spelende sporters. Hard schrweeuwen of de bal hard tegen de muren, het glas of het plafond schieten is daarom ook "uit den boze". Wij zijn als bond zeer verheugd met het groeiend aantal squashcentra dat soccersquash een kans biedt verder te groeien. Zonder de bereidwilligheid van deze centra geen soccersquash. Ga daarom met respect om met de banen en voorkom schade aan de baan op welke wijze dan ook. Probeer daarom dan ook, als SoccerSquash-speler "van het eerste uur", een echte ambassadeur te zijn voor deze mooie sport!

SoccerSquash niet "in plaats van" maar NAAST squash!

De SSBN is van mening dat zij een verantwoordelijke taak heeft om te streven dat de SoccerSquash-sport uitstekend kan bestaan naast de bestaande squash-sport. Met hopelijk ook nog eens een een gezonde sportieve kruisbestuiving tot gevolg.

SoccerSquash-outfit

De SSBN adviseert als soccersquash-kleding een polo (bij voorkeur met rechte boord), een korte voetbalbroek en korte kousen. Als schoenen kan men elke indoorschoen gebruiken tenzij deze zwarte zolen heeft. Zwarte zolen zijn niet toegestaan op de banen. Het advies om squashschoenen of zaalvoetbalschoenen te gebruiken.

Abonneer je op ons nieuws

Seniorenfitness Cardio fitness